Branże

Producenci szyb

Producenci okien i drzwi

Architekci

Właściciele domów

Producenci szyb

Ciepła ramka dystansowa Termoprofi może być zastosowana przez każdego producenta nowoczesnych szyb zespolonych. Nie ma żadnych ograniczeń technologicznych ani konieczności stosowania dodatkowych narzędzi ponad te powszechnie dostępne.

Najwyższa sztywność polimerowego kompozytu ramek Termoprofi sprawia, że są one niemalże idealnym produktem pozwalającym produkować wielokomorowe pakiety szybowe z idealnie dopasowanym położeniem ramek dystansowych we wszystkich komorach.

 

Dowiedz się więcej

Producenci okien i drzwi

Nie wystarczy tylko wyprodukować poprawny produkt. Powinien on również współgrać z pozostałymi elementami okna i przyczynić się do poprawy jego walorów estetycznych i jakościowych. Ramki dystansowe Termoprofi nie tylko pozwalają osiągnąć niższe współczynniki strat energii dla okien ale również poprawiają ich żywotność i redukują poziom reklamacji.

Dzięki zastosowaniu ciepłej ramki Termoprofi prawdopodobieństwo pojawienia się wilgoci na obrzeżach szyb zmniejsza się nawet o 70%. Zapobiega to powstaniu niszczących grzybów, np. pleśni.

Tworząc ramki Termoprofi przyświecał nam cel znaczącej poprawy parametrów szyb okiennych w sposób niegenerujący istotnego wzrostu ceny okna.

Dowiedz się więcej

Architekci

Projektując nowe budynki zawsze poszukujemy rozwiązań spełniających wymogi prawne. Bardzo często jednak jest to warunek niewystarczający. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego budownictwa każe spojrzeć poprzez perspektywę ergonomii, ekologii i ekonomii. Ograniczenie zużycia energii w trakcie eksploatacji budynku jest jednym z kluczowych kryteriów.

Eliminując szkodliwe „mostki cieplne” w oknach możemy zmniejszyć wydatki ponoszone na ogrzewanie nawet o 10%. Współczynnik przewodności liniowej dla tradycyjnej, aluminiowej ramki międzyszybowej wynosi około 160 W/m podczas gdy dla polimerowego kompozytu Termoprofi mniej niż 0,15W/m.

Dowiedz się więcej

Właściciele domów

  • Piękno i estetyka każdego detalu
  • Szeroka paleta barw
  • Współgranie z elewacją i wnętrzem
  • Poprawa komfortu bez uczucia chłodu przy oknie
  • Eliminacja szkodliwej wilgoci na oknach

To tylko niektóre korzyści płynące z zastosowania ciepłych ramek Termoprofi. Te wszystkie zalety wspierane są jeszcze możliwościami większych oszczędności za energię. Czego można jeszcze wymagać od nowoczesnych okien?

Korzyści płynące z zastosowania ciepłych ramek Termoprofi nie można porównać z żadnym innym tradycyjnym profilem stosowanym w szybach zespolonych.

Dowiedz się więcej

Skip to content