DOTACJE UNIJNE

OTRZYMANE DOTACJE

 

DZIAŁANIE: 5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW NR UMOWY: RPLU.05.01.00-06-0049/19

TYTUŁ PROJEKTU: "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UL. STREFOWA 30"

Cele projektu: Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez wykonanie prac w zakresie: Modernizacja instalacji c.o.; Modernizacja oświetlenia; Montaż kolektorów słonecznych; Montaż instalacji fotowoltaicznej; Montaż wymiennika glikolowego.

Planowane efekty:

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych,
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 372 388,92 PLN                                                                      WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:196 790,89 PLN

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw w ramach Projektu "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II"

DZIAŁANIE: 3.6 MARKETING GOSPODARCZY NR UMOWY: 1376/GWP/CP/19 16-10-2019

TYTUŁ PROJEKTU: "NLAB - NEVADA - LUBELSKIE ACCELERATION BRIDGE "

Cele projektu: Głównym celem projektu jest Promocja potencjału gospodarczego województwa lubelskiego na rynku amerykańskim

Planowane efekty: Promocja osiągnięć, technologii, nawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego z partnerami amerykańskimi oraz podpisanie nowych kontraktów

WARTOŚĆ PROJEKTU: 30 000 PLN                                                                                               WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 30 000  PLN

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

DZIAŁANIE: 3.9 UDZIAŁ W TARGACH I MISJACH NR UMOWY: RPLU.03.09.00-06-0037/19-00

TYTUŁ PROJEKTU: "OKSAN NA TARGACH GLASSTEC 2020"

Cele projektu: Głównym celem projektu jest Zwiększenie zasięgu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa o kolejne rynki krajów europejskich.

Planowane efekty:

 •  Zwiększenie konkurencyjności
 • Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych prowadzących do sprzedaży naszych promowanych produktów

WARTOŚĆ PROJEKTU: 166 874,26 PLN                                                                                        WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 139 740,22  PLN

 

DZIAŁANIE: 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP NR UMOWY: RPLU.03.07.00-06-0062/19

TYTUŁ PROJEKTU: "INNOWACYJNE ZASTOSOWANIE ULTRACIENKICH FOLII ALUMINIOWYCH Z POWŁOKAMI CERAMICZNYMI W PRODUKCJI ENERGOOSZCZĘDNYCH SZYB ZESPOLONYCH"

Cele projektu: Głównym celem projektu jest planowane wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji ulepszonej termoizolacyjnej ramki TermoProfi.

Planowane efekty:

 •  Zwiększenie konkurencyjności,
 •  Podniesienie produktywności,
 •  Poprawa wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przede wszystkim dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 495 341,35 PLN                                                                                    WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  847 089,27 PLN

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany

ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

DZIAŁANIE: 1.3   NR UMOWY: RPLU.01.03.00-06-006/18

TYTUŁ PROJEKTU: "NOWA OFERTA BADAWCZA FIRMY PPH OKSAN ANDRZEJ TABAŁA"

Cele projektu: Rozszerzenie działalności w dziedzinie badań naukowych i prac rozwojowych, co umożliwi przedsiębiorstwu dalszy rozwój i możliwość świadczenia usług badawczych, oraz prowadzenia prac rozwojowych nad własną ofertą produktową.

Planowane efekty: Wsparcie udzielone w ramach działania pozwoli na:

 • Obserwację i pomiar szczelności szyb zespolonych
 • Zwiększenie rozpoznawalności marki TermoProfi
 • Pomiar faktycznego współczynnika utraty energii przez szyby zespolone
 • Prowadzenie badań elementów budowlanych w komorach klimatycznych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 049 190 PLN                                                                                               WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  597 100 PLN

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

DZIAŁANIE: 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP  NR UMOWY: RPLU.03.07.00-06-0014/16

TYTUŁ PROJEKTU: "WDRAŻANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYNIKÓW BADAŃ ROZWOJOWYCH ORAZ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ"

Cele projektu: Głównym celem projektu jest planowane wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnej termoizolacyjnej ramki TermoProfi.

Planowane efekty: Wsparcie udzielone w ramach działania pozwoli na:

 • Wzrost konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym
 • Zwiększenie rozpoznawalności marki TermoProfi
 • Obniżenie kosztów działalności poprzez zakup wydajniejszych maszyn, co przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na energię
 • Ochorna środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię dzięki wykorzystaniu innowacyjnego produktu;

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 075 000 PLN                                                                              WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  1 750 000 PLN

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

DZIAŁANIE: 1.3 RPO WL 2014-2020 NR UMOWY: RPLU.01.03.00-06-0003/16

TYTUŁ PROJEKTU: "STWORZENIE ZAPLECZA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO FIRMY P.P.H.OKSAN"

Skip to content