DOTACJE UNIJNE

OTRZYMANE DOTACJE

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN Andrzej Tabała uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt

TYTUŁ PROJEKTU: "LUBELSKIE TERMOPROFI NA TARGACH GLASSTEC."

Udział w targach Glasstec w Dusseldorfie jako jednym z najważniejszych wydarzeń z branży producentów i przetwórców szkła pozwoli na promocję nie tylko produktów i przedsiębiorstwa, ale również regionu i województwa lubelskiego przed MŚP z Polski i Europy będącymi uczestnikami tej imprezy.

Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego pozwoli na zakup materiałów i usług promocyjnych niezbędnych do prezentowania firmy i produktów termoizolacyjnych. 

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nasze przedsiębiorstwo dostanie okazję zwiększenia poziomu sprzedaży o nowe rynki zagraniczne oraz wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 419 649,68 PLN                                                                      WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 178 774,84  PLN

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN Andrzej Tabała uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt

TYTUŁ PROJEKTU: "ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY B+R W ZAKRESIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH I TERMOIZOLACYJNYCH WYROBÓW DLA BRANŻY STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ. "

Przedmiotem projektu jest zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych dla rozbudowy istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej znajdującej się w firmie OKSAN.

Zakupiona w ramach projektu aparatura pozwoli na prowadzenie nowych badań przemysłowych związanych z energooszczędnością oraz nowoczesnymi technologiami.

Z efektów projektu korzystać będą przedsiębiorstwa (w tym MŚP) i ich pracownicy, partnerstwa oraz mieszkańcy regionu. 

Celem jest wprowadzenie do oferty nowych wyrobów i usług w zakresie badań właściwości termoizolacyjnych szyb okiennych, a także wsparcie badań własnych nad nowymi materiałami i technologiami przetwarzania materiałów o niskiej emisyjności.  

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 667 622,71 PLN                                                                      WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 949 053,57 PLN

 

DZIAŁANIE: 5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW NR UMOWY: RPLU.05.01.00-06-0049/19

TYTUŁ PROJEKTU: "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UL. STREFOWA 30"

Cele projektu: Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez wykonanie prac w zakresie: Modernizacja instalacji c.o.; Modernizacja oświetlenia; Montaż kolektorów słonecznych; Montaż instalacji fotowoltaicznej; Montaż wymiennika glikolowego.

Planowane efekty:

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych,
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 372 388,92 PLN                                                                      WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:196 790,89 PLN

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

DZIAŁANIE: 3.9 UDZIAŁ W TARGACH I MISJACH NR UMOWY: RPLU.03.09.00-06-0037/19-00

TYTUŁ PROJEKTU: "OKSAN NA TARGACH GLASSTEC 2020"

Cele projektu: Głównym celem projektu jest Zwiększenie zasięgu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa o kolejne rynki krajów europejskich.

Planowane efekty:

 •  Zwiększenie konkurencyjności
 • Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych prowadzących do sprzedaży naszych promowanych produktów

WARTOŚĆ PROJEKTU: 166 874,26 PLN                                                                                        WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 139 740,22  PLN

 

DZIAŁANIE: 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP NR UMOWY: RPLU.03.07.00-06-0062/19

TYTUŁ PROJEKTU: "INNOWACYJNE ZASTOSOWANIE ULTRACIENKICH FOLII ALUMINIOWYCH Z POWŁOKAMI CERAMICZNYMI W PRODUKCJI ENERGOOSZCZĘDNYCH SZYB ZESPOLONYCH"

Cele projektu: Głównym celem projektu jest planowane wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji ulepszonej termoizolacyjnej ramki TermoProfi.

Planowane efekty:

 •  Zwiększenie konkurencyjności,
 •  Podniesienie produktywności,
 •  Poprawa wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przede wszystkim dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 495 341,35 PLN                                                                                    WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  847 089,27 PLN

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OKSAN  ul. Strefowa 30, 21-100 Lubartów otrzymało dotację na projekt współfinansowany

ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

DZIAŁANIE: 1.3   NR UMOWY: RPLU.01.03.00-06-006/18

TYTUŁ PROJEKTU: "NOWA OFERTA BADAWCZA FIRMY PPH OKSAN ANDRZEJ TABAŁA"

Cele projektu: Rozszerzenie działalności w dziedzinie badań naukowych i prac rozwojowych, co umożliwi przedsiębiorstwu dalszy rozwój i możliwość świadczenia usług badawczych, oraz prowadzenia prac rozwojowych nad własną ofertą produktową.

Planowane efekty: Wsparcie udzielone w ramach działania pozwoli na:

 • Obserwację i pomiar szczelności szyb zespolonych
 • Zwiększenie rozpoznawalności marki TermoProfi
 • Pomiar faktycznego współczynnika utraty energii przez szyby zespolone
 • Prowadzenie badań elementów budowlanych w komorach klimatycznych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 049 190 PLN                                                                                               WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  597 100 PLN

Skip to content