ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z realizacją projektu przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Oksan Andrzej Tabała pt. Nowa oferta badawcza firmy PPH Oksan Andrzej Tabała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie: 1.3, proszę o przedstawienie oferty na Instalacje regałowe zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Skip to content